Najbardziej skuteczne frazy to takie frazy, które otwarcie i precyzyjnie wyjaśniają zakres działalności firmy oraz są adekwatne do treści zawartej na stronie internetowej.